Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

An tIonad Beartas um Oideachas sna Luathbhlianta


Tá an tIonad Beartas um Oideachas sna Luathbhlianta sa Roinn Oideachais agus Scileanna comhshuite sa Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige chun cinntiú go bhfuil forbairtí polasaí san earnáil luathbhlianta curtha chun cinn laistigh creat foriomlán straitéiseach do leanaí.

Tá an tIonad Beartas um Oideachas sna Luathbhlianta freagrach as:
•    Cur i bhfeidhm Síolta,  An Chreatlach Náisiúnta Cailíochta d’Oideachas na Luath-Óige.
•    Feidhmiú an Phlean Forbartha Fórsa Oibre don earnáil Cúram agus  Oideachas Luath-Óige (ECCE) in Éirinn.
•    Idirghábháil spriocdhírithe sna luathbhlianta do pháistí faoi mhíbhuntáiste; Clár an Túis Luaith agus an Tionscadal Shráid Rutland san áireamh.
•    Soláthar comhairle faoi bheartas agus ionadaíocht maidir le forbairtí polasaí ECCE náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Sonraí Teagmhála

An tIonad Beartas um Oideachas sna Luathbhlianta,
43-49 Bóthar Mespil
Baile Átha Cliath 4, D04 YP52
Ríomhphost: earlychildhood@education.gov.ie
Teil: 01 647 3050/3250

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs