Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

An Stratéis Náisiúnta Taighde agus Sonraí maidir le Saol Leanaí

 

Aithníonn An Straitéis Náisiúnta Taighde agus Sonraí maidir le Saol Leanaí 2011 – 2016 go bhfuil faisnéis mhaith riachtanach chun a bheith in ann  tuiscint conas atá leanaí agus daoine óga ag forbairt agus an tionchar a bhíonn ag polasaí agus seirbhísí ar a saol. Bhí an straitéis úllmhaithe ag an Rannán Taighde trí anailís mionsonraithe ar pholasaí, taighde agus sonraí a bhí ann cheana féin maidir le saol leanaí agus trí chomhairliúchán le leanaí agus daoine óga, Pearsanra Seachadadh Seirbhíse, taighdeoirí, táirgeoirí sonraí, úsáideoirí sonraí, agus an pobal i gcoitinne. Leagann an stráitéis amach treoir straitéiseach agus plean gníomhaíochta cuimsitheach le haghaidh taighde agus sonraí maidir le saol leanaí ar feadh na tréimhse 2011-2016 agus i ndiaidh.

•    Aidhmeanna agus Cuspóirí
•    Ról an RLGÓ
•    Eagraíochtaí atá Rannpháirteach sa Phlean Gníomhaíochta
•    Monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn ata á dhéanamh
•    Doiciméid Chúlra

Chun tuilleadh eolais a fháil ar na hábhair seo a leanas, féach ar an leagan Béarla dár suíomh gréasáin:
•    Fardal Foinsí Sonraí
•    An t-eolas is deireanaí maidir leis an bplean gníomhaíochta

 

 

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs