Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

 

Sheirbhísí Custaiméara

 

Cairt do Chustaiméirí


Is réimse tosaíochta don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é seachadadh seirbhíse ardchaighdeáin éifeachtaí do chustaiméirí.

Is í aidhm an Plean Gnímh seo do Chustaiméirí 2015-2017, agus don Chairt Chustaiméára atá ag dul leis, a leagan amach i dtéarmaí atá soiléir agus gan débhrí, an chaoi a bhfuil sé i gceist agann a chinntiú gur féidir linn leanúint orainn ag soláthar an leibhéal seirbhíse is airde agus is féidir dár gcustaiméirí uile. Léirionn siad conas gearán a dhéanamh má bhíonn tú míshásta leis an seirbhís a fhaigheann tú.

 An Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige Sheirbhís do Chustaiméirí - Gníomh Plean & Cairt 2015-2017

 

Suirbhé ar Sheirbhísí Custaiméara

Cuirimid fáilte roimh do bharúil ar án seirbhíse.

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige Suirbhé ar Sheirbhísí Custaiméara d’Ardchaighdeán

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs