Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

 

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

Dr. Katherine Zappone

Dr. Katherine Zappone

Seoladh Gnó: An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, 43-49, Bóthar Mespil Baile Átha Cliath 4.

Áit bhreithe: Seattle, Washington, na Stáit Aontaithe

Slí bheatha: Ionadaí  Poiblí

Ceaptha mar an tAire Leanaí agus Gnóthaí  Óige ar an 6ú lá de mí Bealtaine, 2016. Ainmeofar Dr. Katherine Zappone go dtí an ceathrú Seanad Éireann is fiche ag Enda Kenny i 2011. Toghadh í go dtí Dáil Éireann ar son Dáilcheantar Baile Átha Cliath Siar ó Dheas I mí Feabhra 2016.

Is IarChoimisnéara í le Coimisiún na hÉireann um chearta an duine (2002-2012) agus Iar-Príomh-oifigeach feidhmiúcháin den Comhairle Náisiúnta na mBan in Éirinn.

Chaith Dr. Katherine Zappone a saol ag feachtais ar cúrsaí ceartas sóisialta chun a chinntiú go bhfuil gach duine cóireáilte mar an gcéanna le cothroime agus le ceartas.

Is chomhbhunaitheoir de An Cosán í, eagraíocht atá ag dul I ngleic le bochtannas idirghlúine trí oideachas agus oiliúnt, le Dr. Ann Louise Gilligan a céile. Ó bunaíodh an eagraíocht, tá An Cosán tar éis fás go dtí an eagraíocht oideachas pobail is mó na hÉireann ag tacú le níos mó ná 1000 teaghlaigh gach bliain. Réachtáil An Cosán freisin oideachas luath-óige agus saoráid cúraim, Teach Rainbow agus fiontraíochta sóisialta Flegling’s , ina n-oibríonn ocht réamhscoileanna pobail timpeall na tire.

Tá dochtúireacht  ag an tAire Zappone ó Coláiste Boston, MBA ón scoil ghnó Smurfit agus céim oinigh dlíthe ón scoil an dlí ollscoill Baile Átha Cliath.

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs